ENTRY FORM

ENTRY DEADLINE

without Late Fee

 26.9.2018

Till the 5 businnes days you will be sent an invoice to the exhibitor email. / Do pěti pracovních dní Vám bude zaslána faktura na email předvádějícího.

Payment must be received within 5 business days after Entry deadline or Late Fee will be charged. Please find your payment conditions in the invoice. / Platba musí být přijata do 5 dní po uzávěrce přihlášek nebo bude účtován pozdní poplatek. Vaše platební podmínky naleznete ve faktuře.