Program

Jackpot Classes are open for all horses (not just appaloosas) and no membership needed 

Jackpot třídy jsou otevřeny pro všechny typy koní (nikoliv pouze appaloosa) a není nutné žádné členství